Tietosuojaperiaatteet

I. Yleistä

1. Tietoja henkilötietojen keräämisestä

Seuraavassa kerromme verkkosivustomme käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen keräämisestä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka ovat yhdistettävissä sinuun henkilökohtaisesti, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, käyttäjän käyttäytyminen.

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on Delticom AG, Grühlstr. 11, D-30169 Hannover, Saksa, puhelin: 49(0)511-87989280, sähköposti: rengastesti@delti.com, verkkosivusto: www.rengastesti.com (jäljempänä “rekisterinpitäjä“, katso myös julkaisutietomme). Tavoitat tietosuojavastaavamme sähköpostiosoitteella datenschutz@delti.com tai postitse lisäämällä osoitteeseen sanat “Tietosuojavastaava“.

Verkkosivustomme toimintoja voi yleisesti käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä. Meille teknisesti siirtämiin (henkilö-)tietoihisi liittyen katso jäljempänä olevat vastaavat kohdat. Jos käytämme valtuutettua palveluntarjoajaa sivustomme yksittäisiin toimintoihin tai haluamme käyttää tietojasi mainontaan, ilmoitamme sinulle alla yksityiskohtaisesti kyseisistä menettelyistä. Lopuksi kerromme myös säilytysajalle määritetyt kriteerit.

2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Mikäli mitään muuta ei kuvata tai konkretisoida, tietojenkäsittelyyn liittyvien tehtäviemme tarkoituksena on omien liiketoimintatarkoitustemme toteuttaminen.

Käytämme tietojenkäsittelyyn erilaisia oikeusperusteita.

 • Jos annat meille suostumuksen henkilötietojen tiettyihin käsittelyprosesseihin, oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan a alakohta (jäljempänä käytetään myös vain nimitystä “suostumus”).
 • Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen tekemisen tai täytäntöönpanemisen vuoksi, jonka (mahdollinen) sopimuskumppani rekisteröity on, esim. jos rekisteröidyt tähän palveluun (arviointialusta) ja tietojenkäsittely on tarpeen palvelun tuottamiseksi, on oikeusperuste tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan b alakohta (jäljempänä käytetään myös vain nimitystä “sopimuksen täytäntöönpano”).
 • Jos henkilötietoja on käsiteltävä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, esim. verotukseen liittyvien arkistointivelvollisuuksien täyttämiseksi, on oikeusperuste tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan c alakohta.
 • Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, esim. jos jonkin varastomme vierailija loukkaa itsensä ja hänen tietonsa on annettava lääkärille ja/tai sairaalalle, oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan d alakohta.
 • Henkilötietojen käsittely voi olla sallittu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan f alakohdan mukaisesti, jos se on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen sellaisen oikeutetun edun suojaamiseksi, jota rekisteröidyn henkilötietojen suojaamista vaativat edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä (jäljempänä myös vain “oikeutettu etu”). Tarkastelemme liiketoimiemme suorittamista työntekijöidemme työpaikkojen varmistamisen eduksi sekä osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin sekä yleisen oikeutetun etumme eduksi. Tämä kattaa myös Euroopan lainsäätäjien nimenomaisesti kuvaamat yritysten oikeutetut edut. Oikeutettu etu on kyseessä, jos rekisteröidyllä ja yrityksellä on asiakassuhde (tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleen 2 virke) tai henkilötietoja käsitellään suoramainontaa varten.
 • Jos lähetämme ilman suostumusta sähköpostimainoksen rekisteröityneelle käyttäjälle, joka on antanut meille rekisteröitymisensä yhteydessä sähköpostiosoitteensa, omien vastaavien tuotteiden mainostamista varten ja jos olemme tietojen keräämisen yhteydessä kertoneet tästä käyttömahdollisuudesta ja oikeudesta, että tämä tietojen käyttö voidaan perua milloin tahansa ilman, että tästä tulee muita kuin perustariffin mukaiset käsittelykustannukset, vetoamme Saksan vilpillistä kilpailua koskevan lain 7 §:n 3 momenttiin.

3. Sinun oikeutesi

Sinulla on meitä kohtaan seuraavat oikeudet henkilötietoihisi liittyen:

 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle meidän suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä. Oikeutesi on säädetty tietosuoja-asetuksen 3 luvussa. Vastaava tietosuojaviranomainen on Niedersachsenin osavaltion tietosuojavaltuutettu: Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de.

4. Tietojesi käsittelyn vastustaminen tai peruutus

Jos olet antanut suostumuksen tietojesi käsittelyyn, voit perua sen milloin tahansa. Tällainen peruutus vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyn sallimiseen sen jälkeen, kun olet toimittanut peruutuksen meille.

Jos tuemme henkilötietojesi käsittelyä etujen vertailua varten, voit vastustaa käsittelyä. Näin on, jos käsittely ei ole tarpeen erityisesti sopimuksen täyttämiseksi, minkä esittelemme toimintojen seuraavassa kuvauksessa. Jos käytät vastustusoikeutta, pyydämme harkitsemaan syitä, miksi emme saa käsitellä henkilötietojasi kuten olemme aiemmin käsitelleet. Perustellun vastalauseen tapauksessa tarkastamme asian ja säädämme tai mukautamme tietojenkäsittelyä tai esitämme sinulle huomattavan tärkeät ja perustellut syymme, joiden perusteella jatkamme käsittelyä.

Voit luonnollisesti vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainonnan tai tietojen analysoinnin tarkoituksiin milloin tahansa. Voit ilmoittaa meille mainostamisen vastustamisesta 1 kohdassa annetuilla yhteystiedoilla.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajien ryhmät

Asiakkaittemme tiedot ovat meille tärkeitä, ja ne auttavat meitä optimoimaan sivustomme. Luovutamme saamiamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavassa kuvatussa laajuudessa:

Sidosyritykset: Delticom antaa henkilötietoja (ja käyttäjätietoja) sidosyrityksille ja niiden tytäryrityksille tilauksen käsittelyä varten.
Nämä yritykset ovat näiden tietosuojaperiaatteiden alaisia tai noudattavat asetuksia, jotka tarjoavat vähintään saman suojan kuin nämä tietosuojaperiaatteet

Palveluntarjoajat: Annamme tehtäviä suoritettaviksi muille yrityksille ja yksityishenkilöille. Esimerkkejä ovat mm. pakettien toimitus, kirjeiden tai sähköpostien lähetys, maksujen käsittely (luottokortti, suoraveloitus ja lasku), asiakasluetteloidemme hoito, tietokantojemme analysointi, mainostoimet sekä asiakaspalvelu. Nämä palveluntarjoajat pääsevät henkilötietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi. He eivät saa kuitenkaan käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Lisäksi he ovat velvollisia käsittelemään tietoja näiden tietosuojaperiaatteiden sekä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

EU-/ETA-alueen ulkopuoliset palveluntarjoajat: Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että alihankkijamme käyttävät muita palveluntarjoajia kolmansissa maissa. Velvoitamme kaikki palveluntarjoajat tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti noudattamaan riittäviä ja kohtuullisia suojatoimia tietosuoja-asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien artikloiden mukaisesti (siirtäminen kolmanteen maahan).

Toisinaan sinulla on mahdollisuus osallistua kyselyyn ja antaa meille lupa luovuttaa tietosi kolmansille osapuolille markkinointia varten. Luovutamme tietosi valitulle yhteistyökumppanille tai lähetämme tarjouksia muiden yritysten toimesta vain, jos vahvistat aktiivisesti tämän valinnan. Jos näin tapahtuu, tämä yritys ei saa nimeäsi tai osoitettasi tai muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietojasi. Kysely ja lupa tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle markkinointia varten on erotettu toisistaan. Tämä tarkoittaa, että voit täyttää markkinointikyselyn myös antamatta meille lupaa luovuttaa tietojasi tai myös päin vastoin, jos niin haluat. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (“suostumus”).

Delticomin ja kolmansien osapuolien suojaus: Annamme tietoja asiakastileistä ja henkilötietoja asiakkaista, jos laki meidät siihen velvoittaa tai jos tällainen luovutus vaaditaan, jotta voimme toteuttaa yleiset myyntiehtomme tai muut sopimukset tai omien oikeuksiemme sekä asiakkaidemme oikeuksien ja kolmansien osapuolien oikeuksien suojaamiseksi. Tämä sisältää tiedonvaihdon yritysten kanssa, jotka ovat erikoistuneet väärinkäytön ja luottokorttipetosten estämiseen ja minimointiin. Teemme selväksi, että tässä yhteydessä ei tapahdu tietojen luovuttamista näille yrityksille taloudellista käyttöä varten, joka on näiden tietosuojaperiaatteiden vastaista.

Vapaaehtoinen tietojen siirto: Onnistuneesti annetun arvioinnin jälkeen sinulla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti markkinointikyselyyn, jotta voimme parantaa sinulle tarjottavaa palvelua.
Esimerkki: Uutiskirjeen lähetys kumppaniyritykselle. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (“suostumus”).

6. Henkilötietojen tallennuksen kriteerit

Käsittelemme henkilötietoja näissä periaatteissa annettujen oikeusperusteiden mukaan ja tallennamme henkilötietoja. Jos tietoja ei enää tarvita rutiininomaisesti sopimuksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon, poisto tehdään sovellettavan lakisääteisen säilytysajan mukaisesti. Saksan kauppalain 257 §:n tai verolain 147 §:n mukaan on esimerkiksi vero- tai kauppalainsäädännön mukainen säilytysvelvollisuus 6 tai 10 vuotta.

Testiraportin puitteissa kerätyt ja näytetyt henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes poistat ne, vastustat tietojen käyttöä tai lopetamme palvelun. Jos testiraportit ovat oikeudellisen riidan kohteena (esim. valitus, kilpailuoikeuden loukkaukset tai teollisoikeudet, rikosoikeudellinen merkitys), kirjaukset sekä muut tietosi säilytetään oikeudellisen riidan ajan sekä lakisääteisten vanhentumisaikojen mukaisesti vielä kolme vuotta seuraavan vuoden alusta alkaen. Tämän oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettu etu).

Jos vastaamme muihin kysymyksiin ilman voimassa olevaa sopimussuhdetta, tallennamme tämän viestinnän kolmen vuoden ajan lakisääteisten vanhentumisaikojen mukaisesti, mikäli edellä mainittuja kauppa- ja verolainsäädännön mukaisia säilytysaikoja ei tarvitse noudattaa. Kolmen vuoden säilytys tapahtuu oikeutetun etumme puitteissa mahdollisen oikeudellisen puolustautumisen vuoksi antamiamme tietoja koskevia vahingonkorvausvaatimuksia vastaan. Tämän oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettu etu). 

7. Uutiskirje

Tarjoamme mahdollisuuden tilata uutiskirjeemme esim. osoitteesta https://www.rengastesti.com/web/pages/newsletter. Lähetämme uutiskirjeen vain, jos olet antanut tähän suostumuksesi tai siihen on olemassa lakisääteinen lupa.

Käytämme niin kutsuttua kaksivaiheisen suostumuksen (Double-Opt-In) menettelyä sen estämiseksi, että joku lisäisi luvattomasti vieraita sähköpostiosoitteita uutiskirjeemme jakelulistalle. Sen yhteydessä saat onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen vahvistussähköpostin. Rekisteröitymisprosessi kirjataan, jotta se olisi lakisääteisten todistamisvelvollisuuksiemme mukainen.

Jos et halua saada uutiskirjettä, voit ottaa meihin milloin tahansa yhteyttä osoitteessa https://www.rengastesti.com/web/pages/newsletter esim. yhteydenottolomakkeella tai voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen rengastesti@delti.com. Jatkossa voit myös tilata sen helposti käyttäjätilisi kautta kohdasta “Oma tili”.

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on suostumuksen tapauksessa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen virke. Jos suostumusta ei ole, oikeusperuste on Saksan vilpillistä kilpailua koskevan lain 7 §:n 3 momentti.

8. Tietosuojaperiaatteiden muutos

Tietosuojaperiaatteisiimme voi olla tarpeen tehdä tulevaisuudessa, myös lyhyen ajan sisällä, muutoksia tai mukautuksia lakisääteisistä ja/tai yritysorganisatorisista syistä. Huomaa aina tietosuojaperiaatteidemme ajantasaisin versio.

II. Tietojenkäsittelyt yksittäisten käyttötapojen tapauksessa

1. Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme vierailtaessa

Kun verkkosivustoa käytetään vain informatiivisesti, eli kun et rekisteröidy tai anna meille muita tietoja, keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Jos haluat tutkia verkkosivustoamme, keräämme seuraavat meille teknisesti vaadittavat tiedot, jotta voimme näyttää sinulle verkkosivustomme sekä taata vakauden ja turvallisuuden:

 • IP-osoite
 • kyselyn päivämäärä ja kellonaika
 • aikaero Greenwich Mean Time (GMT) -aikaan
 • pyynnön sisältö (konkreettinen sivu)
 • käyttötila/HTTP-tilakoodi
 • siirretty tietomäärä
 • verkkosivu, jolta pyyntö tulee
 • selain
 • käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta
 • selainohjelmiston kieli ja versio.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi käyttösi aikana tietokoneellesi tallennetaan verkkosivustomme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi selain tallentaa kohdistetusti kiintolevyllesi ja joiden kautta evästeen asettajalle (tässä tapauksessa meille) lähetetään tiettyjä tietoja. Evästeet eivät voi suorittaa mitään ohjelmia tai tuoda viruksia tietokoneellesi. Niiden avulla Internet-sivustosta tehdään kokonaisuudessaan helppokäyttöinen ja tehokas. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke (“oikeutettu etu”). 

2. Yhteydenotto

Kun otat meihin yhteyttä sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme antamasi tiedot (sähköpostiosoitteesi, tarvittaessa nimesi ja puhelinnumerosi), jotta voimme vastata kysymyksiisi. Poistamme tässä yhteydessä saadut tiedot sen jälkeen, kun säilyttäminen ei ole enää tarpeen tai rajoitamme käsittelyä, jos säilyttämiseen liittyy lakisääteisiä velvollisuuksia.

Jos olet meidän rekisteröitynyt käyttäjämme ja jos sinulla on esimerkiksi kysymyksiä tai haluat tehdä reklamaation palvelustamme (arviointialusta), tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen virke (“sopimuksen täytäntöön paneminen). Jos et ole asiakkaamme, oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke (“oikeutettu etu”).

3. Verkkosivustomme muut toiminnot ja tarjoukset

Verkkosivustomme puhtaasti informatiivisen käytön lisäksi tarjoamme erilaisia palveluita, joita voit käyttää kiinnostuksesi mukaan. Tällöin sinun on yleensä annettava muita henkilötietoja, joita käytämme kyseisen palvelun tuottamiseen ja joihin sovelletaan tietojenkäsittelyn edellä mainittuja periaatteita.

Käytämme osittain ulkoisten palveluntarjoajien suorittamaa tietojesi käsittelyä. Olemme valinneet ja valtuuttaneet palveluntarjoajat huolellisesti, ja he ovat velvollisia noudattamaan ohjeitamme.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille, jos tarjoamme yhdessä kumppaneiden kanssa kampanjoita, arvontoja, sopimusten solmimisia tai vastaavia palveluita. Lisätietoja tästä saat henkilötietojesi antamisen yhteydessä tai tarjouksen kuvauksesta.

Jos palveluntarjoajamme tai kumppanimme kotipaikka on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisessa valtiossa, ilmoitamme tämän seurauksista tarjouksen kuvauksessa.

4. Evästeiden käyttö

Tällä verkkosivustolla käytetään seuraavan tyyppisiä evästeitä, joiden laajuudet ja toimintatavat on kuvattu seuraavassa:

Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Näitä ovat erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat niin kutsutun istuntotunnuksen, jonka avulla selaimen erilaiset kyselyt voidaan kohdistaa samaan istuntoon. Näin tietokoneesi voidaan tunnistaa, kun palaat verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti määrätyn ajan kuluttua, mikä voi vaihdella evästeestä riippuen. Voit poistaa evästeet selaimesi asetusten kautta milloin tahansa.

Voit mukauttaa selaimesi asetuksia toiveittesi mukaan ja esim. estää kolmansien osapuolien evästeet tai kaikki evästeet. Huomaa, että et mahdollisesti voi silloin käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.

Lisäksi käytämme evästeitä, jotta voimme tunnistaa seuraavan vierailusi, jos sinulla on tili meillä, tai jotta voimme analysoida markkinointitoimien tehoa, esim. jos tulet sivustollemme tietyn kumppanin verkkosivustolta tai erityisen mainoksen kautta. Evästeet säilytetään enintään 30 vuorokautta.

Selaimesi ei rekisteröi käytettyjä Flash-evästeitä, vaan Flash-liitännäisesi. Lisäksi käytämme HTML5-tallennusobjekteja, jotka asetetaan päätelaitteellesi. Nämä objektit tallentavat vaaditut tiedot käyttämästäsi selaimesta riippumatta eikä niillä ole automaattista päättymispäivää. Jos et halua sallia Flash-evästeiden käsittelyä, sinun on asennettava vastaava lisäohjelma, esim. Mozilla Firefoxille osoitteessa https://addons.mozilla.org/de/firefox/ tai Google Chromelle osoitteessa https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Voit estää HTML5-tallennusobjektien käytön säätämällä selaimesi yksityiseen tilaan. Lisäksi suosittelemme poistamaan evästeet ja selaimen historian säännöllisesti manuaalisesti.

5. Rengastesti-käyttäjätilien käyttö (testiraporttien hallinta)

Voit luoda vapaaehtoisen käyttäjätilin. Tällöin voit lisätoimintojen ohella muuttaa testiraporttejasi, lisätä testiraporttiin yhteystietosi tai poistaa testiraportteja itsenäisesti. Lisäksi voit tallentaa yhteydenpitosi Delticomin kanssa.

Jos haluat rekisteröidä käyttäjätilin, tallennamme käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteesi, sukunimesi, valitsemasi ja turvallisuusstandardimme mukaisen salasanan, postinumerosi sekä maan, jossa asut. Kirjautumisikkunassa on esiasetuksena, ettei testiraportin julkaisun yhteydessä julkaista muita henkilötietoja.

Viimeisimmän sisäänkirjautumisesi tiedot päivämäärän, päivän ja kellonajan kanssa näytetään ja tallennetaan siihen asti, kunnes poistat ne, vastustat tietojen käyttöä tai lopetamme palvelun.

Kun luot tilin kohdassa “Oma tili”, antamasi tiedot tallennetaan niin, että ne voidaan peruuttaa. Kaikki muut tiedot, mukaan luettuna käyttäjätilisi, voit poistaa aina käyttäjäalueella. Käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke (oikeutettu etu).

Lisäksi voimme käsitellä antamiasi tietoja lähettääksemme sinulle tietoa muista tuotevalikoimamme mielenkiintoisista tuotteista sekä lähettääksemme sinulle sähköpostiviestejä, joissa on teknisiä tietoja. 

III. Evästeet / verkkoanalyysi / käyttäjäperusteinen verkkomainonta

1. Google Analytics -analysointipalvelun käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää yhtiön Google Inc. (“Google“) Google Analytics -verkkoanalysointipalvelua. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käyttösi analysoinnin. Evästeiden kautta kerätyt tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Jos aktivoit IP-osoitteen tunnistamattomaksi muuttamisen tällä verkkosivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi kuitenkin Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen maiden sisällä. Koko IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää tämän verkkosivuston haltijan toimesta näitä tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivustolla tehdyistä toimista sekä tuottaakseen muita verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston haltijalle.

Google Analyticsin puitteissa selaimeltasi välitettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi vastaavan asetuksen kautta. Huomaa kuitenkin, ettet tässä tapauksessa ehkä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täydessä laajuudessa. Lisäksi voit estää evästeen kautta tuotettujen ja verkkosivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan luettuna IP-osoite) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin kautta saatavan selainliitännäisen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä laajennuksella “_anonymizeIp()“. Tällöin IP-osoitteet käsitellään lyhennettyinä, jolloin henkilöön yhdistäminen ei ole mahdollista. Mikäli sinusta kerättyjen tietojen kautta tulee liittäminen henkilöön, tämä suljetaan heti pois ja henkilöön liittyvät tiedot poistetaan siten välittömästi.

Käytämme Google Analytics -palvelua, jotta voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä ja parantaa sivustoa jatkuvasti. Näin saatujen tilastojen avulla voimme parantaa sivustoamme ja muotoilla siitä sinulle käyttäjänä mielenkiintoisemman. Niitä poikkeustilanteita varten, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analyticsin käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.

Kolmannen palveluntarjoajan tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, faksi: +353 (1) 436 1001. Käyttöehdot: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, tietojen suojaamisen yleiskuvaus: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sekä tietosuojaperiaatteet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä lisäksi vierailijavirtojen laitteen ylittävään analysointiin, joka tehdään käyttäjätunnuksen avulla. Voit poistaa laitteen ylittävän käyttösi analysoinnin käytöstä asiakastililläsi kohdassa Omat tiedot, Henkilötiedot.

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä lisäksi vierailijavirtojen laitteet ylittävään analysointiin, joka tehdään käyttäjätunnuksen avulla. Voit poistaa laitteen ylittävän käyttösi analysoinnin käytöstä asiakastililläsi kohdassa Omat tiedot, Henkilötiedot.

2. Google Tag Manager

Käytämme GTM-työkalua, jonka tarjoaa Google Inc. (“Google“). Sen avulla voidaan hallita verkkosivustolla käytettäviä tageja käyttöliittymän kautta. GTM käyttää tähän tageja. Evästeitä ei käytetä eikä henkilötietoja kerätä, mutta GTM asettaa lisää tageja, jotka mahdollisesti voivat kerätä tietoja. GTM ei käytä näitä tietoja. Jos kulloisellakin toimialue- tai evästetasolle tehdään deaktivointi, se pysyy voimassa kaikkien seurantatagien osalta, jos ne on toteutettu GTM:n avulla. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettu etu), jotta voimme tehdä palvelustamme mahdollisimman helppokäyttöisen.

Kolmannen palveluntarjoajan tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, faksi: +353 (1) 436 1001. 

Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analyticsin käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.

Tietosuojan yleiskuva: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

3. Adobe Analytics (Omniture)

Tämä verkkosivusto käyttää Adobe Analytics (Omniture) -verkkoanalysointipalvelua, jotta se voi analysoida ja jatkuvasti parantaa verkkosivustomme käyttöä. Näin saatujen tilastojen avulla voimme parantaa sivustoamme ja muotoilla siitä sinulle käyttäjänä mielenkiintoisemman. Niitä poikkeustilanteita varten, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Adobe noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Adobe Analyticsin käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke. On oikeutettu etumme parantaa palveluamme käyttäjäanalyysillä.

Tätä analysointia varten tietokoneellesi tallennetaan evästeitä (lisätietoja on edellä kohdassa 4). Näin kerätyt tiedot tallennetaan palvelimille, myös Yhdysvaltoihin. Huomaa, että jos estät evästeiden tallentamisen, et silloin mahdollisesti voi käyttää tätä verkkosivustoa täydessä laajuudessaan. Evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetuksen kautta tai painamalla painiketta ”Uloskirjaus” sivustolla http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Tämä verkkosivusto käyttää Adobe Analyticsiä (Omniture) asetuksilla ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” ja ”Obfuscate IP-Removed”, joiden avulla IP-osoitettasi lyhennetään viimeisen oktetin verran ja se korvataan geneerisellä IP-osoitteella, siis sellaisella, jota ei voi enää kohdistaa. Henkilöön yhdistäminen ei tällöin ole mahdollista.

Kolmannen palveluntarjoajan tiedot: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; tietosuojaohjeet: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html. 

4. Optimizely

Käytämme verkkosivustomme parantamiseen ja edelleen kehittämiseen Optimizely-verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA. Tätä varten testaamme yksittäisiä sivuja esimerkiksi löytääksemme sisällöille optimaalisen paikan sekä tilastotietojen keräämiseen. Tässä yhteydessä ei kerätä henkilötietoja. Tiedot käyttökäyttäytymisestäsi tällä verkkosivustolla siirretään Optimizely-palveluun USA:han ja tallennetaan siellä heidän palvelimilleen. Liitännäisten käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke (oikeutettu etu). On oikeutettu etumme parantaa palveluamme käyttäjäanalyysillä.

Lisätietoja Optimizely-palvelun tietosuojasta on osoitteessa: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelmää: https://www.privacyshield.gov/list. Voit poistaa Optimizely-palvelun käytöstä tähän linkitetyn ohjeen mukaan: https://www.optimizely.com/opt_out.