www.rengastesti.com yleiset käyttöehdot

Tila: 23.08.2017

§ 1. Palveluntarjoaja ja yhteystiedot

www.rengastesti.com:in palveluntarjoaja on

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Tavoitat meidät

puhelimella: +49 (0) 511 87 98 92 80 (ma - pe kello 7-22)
faksilla: +49 (0) 511 87 98 90 71
sähköpostilla: info@delti.com
verkossa: www.delti.com

Yrityksen tiedot

Hallituksen puheenjohtaja: Rainer Binder
Hallitus: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer
Yrityksen pääkonttori: Hannover
Tuomioistuin: AG Hannover HRB 58026
Arvonlisäverotunnus: DE 812759861

§ 2 Voimaantulo

(1) www.rengastesti.com on kohdistettu käyttäjille, jotka haluavat verkossa informoida itseään ja muita käyttäjiä renkaita koskevissa asioissa. Sivun käyttäjät voivat maksutta lukea moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien renkaita koskevia kokemuksia ja arvosteluja.

(2) Nämä yleiset käyttöehdot ovat voimassa käytettäessä sivustoa www.rengastesti.com (rekisteröimättömät käyttäjät) ja rekisteröinnin yhteydessä (rekisteröityneet käyttäjät) sen hetkisen version mukaisesti.

(3) Käytettäessä sivustoa www.rengastesti.com tai sivustolla tarjottuja palveluita käyttäjä hyväksyy sivun käytön sekä sen hetkiset käyttöehdot kokonaisuudessaan.

§ 3 Omat sisällöt

Delticom AG on yleisten lakisäännösten mukaisesti vastuussa omista sisällöistä, jotka on saatavana sivustolla www.rengastesti.com. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan § 10 mukaista rajoitettua vastuuta.

§ 4 Vieraat sisällöt

(1)  Delticom AG tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden julkaista www.rengastesti.com -sivustolla tiettyjä tietoja niin, että ne ovat nähtävissä muille käyttäjille. Tämä mahdollisuus tarjotaan käyttöön maksutta, poikkeukset edellyttävät erillistä sopimusta. Näihin sisältöihin kuuluvat (jatkossa “Käyttäjäsisältö”):

- renkaiden arvostelu

- kokemusperäiset kertomukset

- kuvat

- videot

(2) Käyttäjäsisällön julkaiseminen ei ole velvoittava eikä sitä voida pakottaa tai vaatia muulla tavoin. Oikeutta käyttäjäsisällön julkaisemiseen ei ole.

(3) Käyttäjäsisältöjen julkaiseminen www.rengastesti.com sivustolla ei muodosta oikeudellisesti sitovia Delticom AG:n mielipiteitä tai toteamuksia, arvosteluja tai suosituksia, vaan niillä heijastetaan ainoastaan käyttäjien mielipiteitä. Delticom AG ei vahvista käyttäjäsisältöjä eikä vastaa sisältöjen oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta ja/tai kokonaisvaltaisuudesta.

(4) Delticom AG ei ole velvoitettu eikä sillä ole mahdollisuutta varmistaa eikä valvoa käyttäjäsisällön oikeellisuutta. Mikäli Delticom AG saa ilmoituksen lakia rikkovasta ja/tai loukkaavasta sisällöstä, tekee se kaiken mahdollisen rikkeen poistamiseksi. Lisätietoja seuraavassa § 5.

§ 5 Lähioikeudet ja tekijänoikeus

(1) Sivustolla www.rengastesti.com julkaistut sisällöt/tiedot (esim. tuotteet, merkit, yritysten logot jne. tiedot, kertomukset, kuvat, videot) on mahdollisesti laillisesti suojattu.

Käyttäjä myöntää Delticom AG:lle maksuttoman oikeuden tallentaa ja kopioida kaikki hänen julkaisemansa käyttäjäsisällöt sekä käyttää niitä kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa käyttö- ja hyödyntämisoikeuksissa ja julkaista ne sivuston www.rengastesti.com halutussa osiossa tai muissa heidän hallinnoimissa mediapalveluissa, erityisesti tehdä ne julkisesti saataviksi ja toistaa ne muilla tavoin. Hän myöntää Delticom AG:lle oikeuden luovuttaa käyttäjäsisältöjen alilisenssin heihin liitetyille yrityksille.

(2) Käyttäjäsisällön tekijänoikeutta ei ole rajoitettu ajallisesti. Käyttäjä voi perua tekijänoikeudet koska hyvänsä poistamalla sisällön.

(3) Käyttäjä takaa, että hänellä on rajoittamaton oikeus luovuttaa Delticom AG:lle edellä mainitut oikeudet.

(4) Mikäli epäillään, että www.rengastesti.com:in lähioikeuksia loukataan, ilmoita siitä välittömästi sähköpostilla osoitteeseen info@delti.com, jotta Delticom AG voi tarkistaa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin rikkomusten poistamiseksi. Delticom AG pidättää oikeuden käyttäjäsisällön tai käyttäjän estämiseen ja/tai pysyvään poistamiseen.

Lisäksi Delticom AG on oikeutettu

- käyttämään sisältöä oman tarjontansa verkkomainonnassa sekä siihen liitettyjen yritysten tarjonnassa,

- lisensoimaan käyttöoikeus kolmannelle osapuolelle, jos ja sikäli kuin se edellyttää sisällön käyttöä kolmannen osapuolen verkkovälitteisellä foorumilla.

§ 6 Käyttäjäsisällön tarjoaminen

(1) Käyttäjäsisällön julkaisemista koskevat edellytykset koskevat niin rekisteröityjä kuin rekisteröimättömiä käyttäjiä.

(2) Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä sisältöä, joka:

- loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, esim. tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, merkkiä tai lähioikeutta koskevia oikeuksia, tietosuoja- tai omistusoikeutta.

- on loukkaava, uhkaava, haukkuva, halventava, väkivaltaan yllyttävä,

- pornograafinen, alaikäisille sopimaton, rasistinen, yllyttävä tai muutoin rangaistava/lainvastainen,

- ei totuuden mukainen,

(3) Käyttäjäsisältöä tarjoavan henkilön tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen.

(4) Käyttäjän ei ole sallittu tarjoavan mainoksia muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille www.rengastesti.com -sivuston välityksellä. Tämä koskee myös linkitettyjä sivuja. Tuotteen positiivinen kuvaus ei ole tulkittavissa mainoksena, mikäli tämä täyttää § 6 kohdassa 5 ilmoitetut edellytykset.

(5) Rengasarvostelujen (mukaan lukien käyttäjäprofiilit, kuvakommentit, kuvat, videot) käyttäjän tulee täyttää seuraavat edellytykset. Käyttäjän

- tulee varmistaa oikea kohdentaminen arvosteltuun renkaaseen,

- tulee antaa arvostelu ainoastaan silloin, kun hän on itse käyttänyt arvostelemaansa rengasta, 

- tulee antaa totuudenmukaiset tiedot rengasta, sen käyttö- ja ajo-ominaisuuksia sekä muita asiaankuuluvia seikkoja koskien, 

- ei tule julkaista sisältöä maksua tai muita rahallisia etuuksia vastaan,

- ei tule antaa arvostelua tai julkaista kuvaa, mikäli hän on arvosteltavan renkaan valmistajan työntekijä, omistaja tai toiminnanharjoittaja tai toimii heidän toimeksiannostaan. Sama koskee työntekijöitä yrityksissä, jotka ovat taloudellisessa suhteessa arvosteltavan renkaan valmistajan kanssa sekä heidän edustajiaan,

- tehdä arvosteluja, joissa etualalla on valmistajan tai Delticom AG:n kunnianloukkaus tai jonka tarkoituksena on ensisijaisesti muu kuin renkaan asiallinen ja neutraali arviointi

- ladata kuvia tai videoita, joissa on tunnistettavissa olevia henkilöitä tai henkilöitä, joihin hänellä ei ole oikeuksia

§ 7 Tietosuoja

(1)  Henkilöä koskevia tietoja, jotka käyttäjä on luovuttanut www.rengastesti.com käyttöön, käytetään sovellettavien tietosuojalakien ja voimassa olevien rekisteriselosteidemme mukaisesti. Nämä voidaan lukea tässä

(2) Muiden käyttäjien henkilöä koskevien tietojen lukeminen, tallentaminen ja jakaminen muihin tarkoituksiin kuin tarjouksen tarkoituksen mukaiseen käyttöön on kielletty. Käyttäjät käsittelevät heille tunnettujen tai tunnetuiksi tulleita henkilöitä koskevia tietoja periaatteellisesti luottamuksella, mikäli näitä ei julkaista itse asianomaisen toimesta.

§ 8 Vapautus

Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Delticom AG:n kaikista kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset ja/tai oikeudellisesti määrätyt oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat käyttäjän velvoitteiden tai takuun rikkomisesta. Käyttäjä tukee Delticom AG:tä tällaisten väitteiden puolustuksessa, erityisesti tarjoamalla käyttöön kaikki puolustukseen tarvittavat tiedot.

 § 9 Rekisteröinti

(1) Käyttäjätilin luominen (rekisteröinti) on kaikille käyttäjille jatkuvasti maksuton.

(2) www.rengastesti.com -sivulle rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen. 

(3) Jokainen käyttäjä on velvoitettu ilmoittamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja täysinäiset tiedot ja olemaan loukkaamatta kolmannen osapuolen oikeuksia. Kolmannen osapuolen oikeuksia loukataan esimerkiksi silloin, kun henkilöä koskevia tietoja tai muita kolmatta osapuolta koskevia tietoja käytetään ilman heidän suostumustaan, esim. nimeä tai sähköpostiosoitetta. Moninkertainen rekisteröityminen ei ole sallittua. Rekisteröityneet käyttäjät voivat koska hyvänsä muuttaa tai ajankohtaistaa antamiaan tietoja.

(4) Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa heille annettujen tai itse valittujen sisäänkirjautumistietojen käsittelystä (esim. salasana). Jokainen rekisteröity käyttäjä on velvoitettu viipymättä ilmoittamaan käyttäjätietonsa Delticom AG:lle, mikäli ne kadotetaan tai niitä on käytetty väärin. Delticom AG on oikeutettu estämään pääsy www.rengastesti.com -sivuston käyttäjätilille, mikäli on epäilystä siitä, että luvaton kolmas osapuoli käyttää salasanaa; tästä tiedotetaan käyttäjää.

(5) Mikäli käyttäjäehtoja ei noudateta, voi Delticom AG poistaa käyttäjän tarjoamat tai muut lähetetyt tai häneen kohdistetut sisällöt ja tiedot. Lisäksi Delticom AG voi estää tarjonnan käytön väliaikaisesti tai pysyvästi.

(6) Näiden käyttöehtojen rikkomisen seurauksena käyttäjä on velvoitettu korvaamaan kaikki Delticom AG:n vastuulla olevat kaikki välittömät ja välilliset vahingot, mukaan lukien taloudelliset menetykset. Oikeus kaikkiin vaatimuksiin pidätetään.

(7) Käyttäjätili voidaan koska hyvänsä ilman ennakkoilmoitusta poistaa tai irtisanoa se Delticom AG:lle sähköpostitse tapahtuvalla ilmoituksella.

(8) Delticom AG pidättää oikeuden lopettaa rekisteröinti ilman perusteluja kahden viikon irtisanomisajalla. Oikeus painavasta syystä johtuvaan irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa säilyy koskemattomana. Painavaksi syyksi luetaan erityisesti tässä käyttäjäehdossa mainittujen velvoitteiden noudattamatta jättäminen.

(9) Irtisanomisen tai muun sopimuksen päättymiseen johtavan syyn ollessa kyseessä Delticom AG on oikeutettu estämään käyttäjän asettamat käyttäjäsisällöt tai poistamaan ne. Käyttöä tai estämistä koskevaa velvollisuutta ei ole.

§ 10 Delticom AG:n takuu/vastuu

(1) Delticom AG ei ota takuuta www.rengastesti.com -sivustolle tarjottujen tietojen täydellisyydestä, ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, oikeudenmukaisuudesta tai muista laatua koskevista seikoista. Nämä tiedot Delticom AG tarjoaa käyttäjälle ainoastaan suuntaa antavina. Delticom AG ei ota takuuta siitä, että käyttäjällä todella on oikeus tarjoamiinsa käyttäjäsisältöihin.

(2) Lisäksi Delticom AG ei ota mitään takuuta siitä, että www.rengastesti.com -sivustolla julkaistut tiedot eivät sisällä viruksia tai muita ominaisuuksia, joilla voi olla vahingollinen tai tuhoava vaikutus. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa tietojenkäsittelylaitteidensa suojaamisesta.

(3) Delticom AG on vastuussa vain sopimukseen perustuvista tai sopimuksen ulkopuolisista vaatimuksista tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista,  jotka vasta mahdollistavat oikeanlaisen sopimuksen toteuttamisen kyseisen käyttäjän kanssa ja joiden täyttymiseen sopimuskumppani näin ollen voi luottaa (n. kardinaalivelvoitteet). Jälkimmäisessä vastuu rajoittuu sopimuksessa ennakoitavaan sopimukselle tyypilliseen vahinkoon. Edellä mainitut vastuun rajoitukset eivät koske elämän, kehon ja terveyden vahingoittumista, niitä ei sovelleta tuotevastuulain soveltamisalaan eikä nimenomaisiin takuisiin.

§ 11 Verkkosivuston tarjoaminen

 (1) Delticom AG ei ole vastuussa sivuston www.rengastesti.com tarjousten jatkuvasta käytettävyydestä tai saatavuudesta, ei myöskään ota mitään vastuuta eikä vastaa teknisistä viivästyksistä, keskeytyksistä tai häiriöistä.

(2) Delticom AG pidättää itsellään ilman ennakkoilmoitusta oikeuden tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja annettuihin tietoihin sekä kokonaan tai osittain estää, muokata, täydentää, poistaa tai lopettaa www.rengastesti.com sivuston julkaisemisen tilapäisesti tai pysyvästi.

(3) Kaikki yritykset häiritä www.rengastesti.com:in toimivuutta on kielletty, kuten esim. turvatoimintojen kiertämisyritykset, muutosten tekeminen tietokoneisiin, palvelimiin, reitittimiin tai muihin Internetiin liitettyihin laitteisiin, luvattoman käytön järjestämistä tällaisiin laitteisiin tai häiritsemällä näiden järjestelmien/laitteiden toimintaa millään tavoin.

(4) Delticom ei vastaa tietojen menetyksistä

§ 12. Sovellettava laki, oikeuspaikka ja muuta

(1) Delticom voi antaa tietoja käyttäjälle sähköpostilla, faksilla tai kirjeellä, mikäli yleisissä sopimusehdoissa ei muuta määritetä. Lisäksi Delticom voi antaa tietoja käyttäjälle rekisteröityjen käyttäjien yksityisessä www.rengastesti.com -postilokerossa.

(2) Oikeuspaikka on Hannover, Delticom AG:n kotipaikka.

(3) Voimassa on saksalainen lainsäädäntö lukuun ottamatta kansainvälistä yksityisoikeutta ja YK:n yhtenäistä kauppalakia.

§ 13 Salvatorinen lauseke

Mikäli yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu pätemättömäksi tai menettää sen laillisuuden myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Pätemättömien ehtojen tilalla voimassa ovat lainmukaiset säädökset.